Últimos Fallecidos Agenda de Actos Aniversarios
 
-2147217900 - AI Invalid column name 'PONTEVEDRA'.select distinct e.id, e.nombre, e.apodo2, e.idTanatorio, tanatorio,p.ayuntamiento,e.provincia,p.lugar,e.fechaF from v_Esquelas_actos_esp_mobile e, poblaciones p where e.IdPobFallecimiento=p.idpob and ((exists (select * From iglesias i where i.id = e.idIglesia and (provincia in ('PONTEVEDRA') or poblacion in (''))) or exists (select * From iglesias i where i.id = e.idIglesia2 and (provincia in ('PONTEVEDRA') or poblacion in (''))) or exists (select * From tanatorios i where i.id = e.idTanatorio and (provincia in ('PONTEVEDRA') or poblacion in (''))) or exists (select * From nombre n where n.idFuneraria = e.idFuneraria and (provincia in ('PONTEVEDRA') or poblacion in (''))) or exists (select * From poblaciones p where p.idPob = e.idPobFallecimiento and (provincia in ('PONTEVEDRA') or ayuntamiento in (''))) or exists (select * From esquelas_publicaciones p where p.idEsquela=e.Id and idDominio in (5)))) and idPobFallecimiento in (select idPob from poblaciones where (1=1 and idpro=PONTEVEDRA and idcon=Sanxenxo)) and isnull(tipo,'')='' and tanatorio is not null and e.acto in ('Velacin','Apertura Velacin','Velatorio en') and e.fechaPublicacion=convert(datetime,convert(varchar,getdate(),103),103) UNION select distinct e.id, e.nombre, e.apodo2, e.idTanatorio, tanatorio,p.ayuntamiento,e.provincia,p.lugar,e.fechaF from v_Esquelas_actos_esp_mobile e, poblaciones p where e.IdPobFallecimiento=p.idpob and ((exists (select * From iglesias i where i.id = e.idIglesia and (provincia in ('PONTEVEDRA') or poblacion in (''))) or exists (select * From iglesias i where i.id = e.idIglesia2 and (provincia in ('PONTEVEDRA') or poblacion in (''))) or exists (select * From tanatorios i where i.id = e.idTanatorio and (provincia in ('PONTEVEDRA') or poblacion in (''))) or exists (select * From nombre n where n.idFuneraria = e.idFuneraria and (provincia in ('PONTEVEDRA') or poblacion in (''))) or exists (select * From poblaciones p where p.idPob = e.idPobFallecimiento and (provincia in ('PONTEVEDRA') or ayuntamiento in (''))) or exists (select * From esquelas_publicaciones p where p.idEsquela=e.Id and idDominio in (5)))) and idPobFallecimiento in (select idPob from poblaciones where (1=1 and idpro=PONTEVEDRA and idcon=Sanxenxo)) and isnull(tipo,'')='' and tanatorio is not null and e.acto in ('Velacin','Apertura Velacin','Velatorio en') and exists (select * from v_Esquelas_actos_esp_mobile e2 where e.id=e2.id and e2.fecha>=convert(datetime,convert(varchar,getdate(),103),103)) order by e.provincia, e.nombre
ÚLTIMOS RECUERDOS
BASILIO VZQUEZ RODRGUEZ
  Gracias por esperarnos taaantas veces en
MARA ISABEL REY RODIO
  No te olvidaremos prima. Un abrazo fuert
JOS MAREQUE CABO
  Nuestro ms sentido psame un abrazo Jos
JOS LOUREIRO PREZ
  Mi ms sentido psame, lo siento mucho d
FERNANDA DO NACIMIENTO CORDEIRO
  Mama te extrao mucho
JOS GONZLEZ ULLOA
  nuestro ms sentido psame, nimos para
JUAN MANUEL ARESES GNDARA
  D. Juan Areses, fue compaero mo en el
JOS AMADOR GARCA RODRGUEZ
  Sentimos de todo corazn tu ausencia, Jo
DAVID PIEIRO RODRGUEZ
  Se te querr siempre David, no hay da q
ASCENSIN SILVA GONZLEZ
  Queridsima esposa, estas sern las quin