Últimos Fallecidos Agenda de Actos Aniversarios
 
-2147217900 - AI Invalid column name 'PONTEVEDRA'.select distinct e.id, e.nombre, e.apodo2, e.idTanatorio, tanatorio,p.ayuntamiento,e.provincia,p.lugar,e.fechaF from v_Esquelas_actos_esp_mobile e, poblaciones p where e.IdPobFallecimiento=p.idpob and ((exists (select * From iglesias i where i.id = e.idIglesia and (provincia in ('PONTEVEDRA') or poblacion in (''))) or exists (select * From iglesias i where i.id = e.idIglesia2 and (provincia in ('PONTEVEDRA') or poblacion in (''))) or exists (select * From tanatorios i where i.id = e.idTanatorio and (provincia in ('PONTEVEDRA') or poblacion in (''))) or exists (select * From nombre n where n.idFuneraria = e.idFuneraria and (provincia in ('PONTEVEDRA') or poblacion in (''))) or exists (select * From poblaciones p where p.idPob = e.idPobFallecimiento and (provincia in ('PONTEVEDRA') or ayuntamiento in (''))) or exists (select * From esquelas_publicaciones p where p.idEsquela=e.Id and idDominio in (5)))) and idPobFallecimiento in (select idPob from poblaciones where (1=1 and idpro=PONTEVEDRA and idcon=Sanxenxo)) and isnull(tipo,'')='' and tanatorio is not null and e.acto in ('Velacin','Apertura Velacin','Velatorio en') and e.fechaPublicacion=convert(datetime,convert(varchar,getdate(),103),103) UNION select distinct e.id, e.nombre, e.apodo2, e.idTanatorio, tanatorio,p.ayuntamiento,e.provincia,p.lugar,e.fechaF from v_Esquelas_actos_esp_mobile e, poblaciones p where e.IdPobFallecimiento=p.idpob and ((exists (select * From iglesias i where i.id = e.idIglesia and (provincia in ('PONTEVEDRA') or poblacion in (''))) or exists (select * From iglesias i where i.id = e.idIglesia2 and (provincia in ('PONTEVEDRA') or poblacion in (''))) or exists (select * From tanatorios i where i.id = e.idTanatorio and (provincia in ('PONTEVEDRA') or poblacion in (''))) or exists (select * From nombre n where n.idFuneraria = e.idFuneraria and (provincia in ('PONTEVEDRA') or poblacion in (''))) or exists (select * From poblaciones p where p.idPob = e.idPobFallecimiento and (provincia in ('PONTEVEDRA') or ayuntamiento in (''))) or exists (select * From esquelas_publicaciones p where p.idEsquela=e.Id and idDominio in (5)))) and idPobFallecimiento in (select idPob from poblaciones where (1=1 and idpro=PONTEVEDRA and idcon=Sanxenxo)) and isnull(tipo,'')='' and tanatorio is not null and e.acto in ('Velacin','Apertura Velacin','Velatorio en') and exists (select * from v_Esquelas_actos_esp_mobile e2 where e.id=e2.id and e2.fecha>=convert(datetime,convert(varchar,getdate(),103),103)) order by e.provincia, e.nombre
ÚLTIMOS RECUERDOS
GUILLERMO CAMARERO SUANCES
  Una gran persona, un gran soldado, un gr
DIEGO SAN ROMAN YUSTE
  Otro ao ms sin ti, no sabes que falta
ANTONIO CAMPOS MOSQUERA
  Prayers for the family of Antonio Campos
FERNANDO GAMERO GONZLEZ
  Te echo mucho de menos Pap, nos falt i
MARIN QUEIMALIOS PREZ
  Mi ms sentido psame. De verdad. Acabo
GUMERSINDO ABALDE ABALDE
  Sindo: "Sempre estars con nos, apoiando
PILAR LAMAS VALES
  Que la tierra te sea leve Pily. Cuida de
MARGARITA QUEROL ALONSO
  te echo de menos
JUAN GARCA ESTEVE
  lamentablemente me entero demasiado tard
MANUEL ROMASANTA RODRGUEZ
  💔💔💔