Últimos Fallecidos Agenda de Actos Aniversarios
 
-2147217900 - AI Invalid column name 'PONTEVEDRA'.select distinct e.id, e.nombre, e.apodo2, e.idTanatorio, tanatorio,p.ayuntamiento,e.provincia,p.lugar,e.fechaF from v_Esquelas_actos_esp_mobile e, poblaciones p where e.IdPobFallecimiento=p.idpob and ((exists (select * From iglesias i where i.id = e.idIglesia and (provincia in ('PONTEVEDRA') or poblacion in (''))) or exists (select * From iglesias i where i.id = e.idIglesia2 and (provincia in ('PONTEVEDRA') or poblacion in (''))) or exists (select * From tanatorios i where i.id = e.idTanatorio and (provincia in ('PONTEVEDRA') or poblacion in (''))) or exists (select * From nombre n where n.idFuneraria = e.idFuneraria and (provincia in ('PONTEVEDRA') or poblacion in (''))) or exists (select * From poblaciones p where p.idPob = e.idPobFallecimiento and (provincia in ('PONTEVEDRA') or ayuntamiento in (''))) or exists (select * From esquelas_publicaciones p where p.idEsquela=e.Id and idDominio in (5)))) and idPobFallecimiento in (select idPob from poblaciones where (1=1 and idpro=PONTEVEDRA and idcon=Sanxenxo)) and isnull(tipo,'')='' and tanatorio is not null and e.acto in ('Velacin','Apertura Velacin','Velatorio en') and e.fechaPublicacion=convert(datetime,convert(varchar,getdate(),103),103) UNION select distinct e.id, e.nombre, e.apodo2, e.idTanatorio, tanatorio,p.ayuntamiento,e.provincia,p.lugar,e.fechaF from v_Esquelas_actos_esp_mobile e, poblaciones p where e.IdPobFallecimiento=p.idpob and ((exists (select * From iglesias i where i.id = e.idIglesia and (provincia in ('PONTEVEDRA') or poblacion in (''))) or exists (select * From iglesias i where i.id = e.idIglesia2 and (provincia in ('PONTEVEDRA') or poblacion in (''))) or exists (select * From tanatorios i where i.id = e.idTanatorio and (provincia in ('PONTEVEDRA') or poblacion in (''))) or exists (select * From nombre n where n.idFuneraria = e.idFuneraria and (provincia in ('PONTEVEDRA') or poblacion in (''))) or exists (select * From poblaciones p where p.idPob = e.idPobFallecimiento and (provincia in ('PONTEVEDRA') or ayuntamiento in (''))) or exists (select * From esquelas_publicaciones p where p.idEsquela=e.Id and idDominio in (5)))) and idPobFallecimiento in (select idPob from poblaciones where (1=1 and idpro=PONTEVEDRA and idcon=Sanxenxo)) and isnull(tipo,'')='' and tanatorio is not null and e.acto in ('Velacin','Apertura Velacin','Velatorio en') and exists (select * from v_Esquelas_actos_esp_mobile e2 where e.id=e2.id and e2.fecha>=convert(datetime,convert(varchar,getdate(),103),103)) order by e.provincia, e.nombre
ÚLTIMOS RECUERDOS
BORJA GAGO GARCA
  31 aos*.
ASCENSIN SILVA GONZLEZ
  Querido Tino. Siento muchsimo ver que e
ASCENSIN SILVA GONZLEZ
  Queridsima esposa. Esta prxima madruga
VIRTUDES CAMINO MILLN
  Como pasa el tiempo!!, siguen tus recuer
CELIA ESPIA GMEZ
  Mi ms sentido psame. Un fuerte abrazo
DANIEL PREZ PORTELA
  Bonitos recuerdos de adolescencia en Ven
ESTEBAN CASTIEIRA FERNNDEZ
  Querido amigo fue un placer trabajar con
ESTEBAN CASTIEIRA FERNNDEZ
  Querido Esteban, siempre te recordaremos
FRANCISCO SANCHEZ DOMINGUEZ
  Ya ms de 1 ao, tu familia de Palma de
ASCENSIN SILVA GONZLEZ
  Queridsima esposa. Hoy es tu cumpleaos